Jackie Chan vs. Fan Mei Sheng – The Young Mast…

Jackie Chan vs. Fan Mei Sheng – The Young Master (1980)