fuckyeahmeikokaji: Meiko Kaji (梶芽衣子)…

fuckyeahmeikokaji:

Meiko Kaji (梶芽衣子)
in a lobby card for Blind Woman’s Curse (怪談昇り竜), 1970, directed by Teruo Ishii (石井輝男).

Scanned by me.

http://fuckyeahmeikokaji.tumblr.com/